Teşrik Tekbiri Nedir? Hükmü Nedir? Nasıl Getirilir?

Kurban bayramı günlerinde yapılan teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Hükmü nedir? Nasıl getirilir? Detaylar için kaydırın.

Kurban Bayramında getirilen Teşrik tekbirleri ne anlama geliyor. Neden tekbir getiririz. Teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Cevapları haberimizde bulabilirsiniz.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Zilhicce ayının belirli günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirlere “teşrîk tekbirleri” (tekbîrâtü’t-teşrîk), tekbirlerin alındığı günlere “teşrîk günleri” (eyyâmü’t-teşrîk) denilir.

Teşrik Tekbiri Nedir? Hükmü Nedir? Nasıl Getirilir?

Kurban bayramının bir gün öncesi olan “Arefe” gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazın peşinde, selamdan sonra birer defa; “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir almak vaciptir. Buna “TeşrikTekbiri” denir.

TEŞRİK TEKBİRİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

Teşrik Tekbiri Nedir? Hükmü Nedir? Nasıl Getirilir?

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.