Kullanım Koşulları

Muhabir.com.tr olarak bizim kabul ettiğimiz temel ilkeler şunlardır:

 

1- Doğruluk ve Güvenilirlik: Haberlerde yer alan bilgilerin doğruluğuna büyük özen gösterilmelidir.
Kaynaklar doğru bir şekilde kontrol edilmeli ve haberler güvenilir kaynaklardan elde edilmelidir.

2- Tarafsızlık: Haber içerikleri tarafsız bir şekilde sunulmalıdır. Haber metinleri, kişisel veya kurumsal bir görüşü yansıtmamalıdır.
Tarafsızlık prensibi, haberin objektif bir şekilde sunulmasını gerektirir.

3- Çeşitlilik ve Dengeli Temsil: Haberlerde toplumun farklı kesimlerinden, gruplardan ve görüşlerden çeşitli temsilin sağlanması önemlidir.
Haber içerikleri, toplumun genelini yansıtacak şekilde çeşitlilik göstermelidir.

4- Kişisel Haklara Saygı: Haberlerde bireylerin ve kurumların kişisel haklarına saygı gösterilmelidir.
İftira, hakaret, ayrımcılık gibi unsurlardan kaçınılmalıdır.

5- Mahremiyetin Korunması: Kişisel mahremiyetin korunması büyük önem taşır. Haberlerde özel bilgilerin izinsiz paylaşılmasından kaçınılmalıdır.

6- Etik İlkeler ve Standartlar: Gazetecilik etiğine uygun davranılmalı ve mesleki standartlara sadık kalınmalıdır.
Haber içerikleri, toplumda etik değerlere uygun bir şekilde sunulmalıdır.

7- İnsan Hakları ve Çocuk Haklarına Saygı: Haberlerde insan haklarına ve çocuk haklarına saygı gösterilmelidir.
Hassas konularda özenli davranılmalı ve zarar verici içeriklerden kaçınılmalıdır.

8- Düzeltme ve İtiraf: Haber sitesi, hata yapıldığında düzeltme yapmalı ve kamuoyunu doğru bilgilendirmelidir. Tarafsız bir şekilde yapılan düzeltmeler, haberin güvenilirliğini artırabilir.