• Haberler
  • Kültür
  • Kurban İbadeti Nedir? Kurban Kimlere Vacip? Kurban Eti Kimlere Verilmeli?

Kurban İbadeti Nedir? Kurban Kimlere Vacip? Kurban Eti Kimlere Verilmeli?

16 Haziran günü kurban bayramını eda edeceğiz. Müslümanlar şimdiden kesecekleri kurbanlar için hazırlıklara başladı. Peki kurban ne anlama gelir? Kİmler kurban kesmeli? Detaylar için kaydırın.

KURBAN NEDİR?

 Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

KİMLER KURBAN KESMELİ?

Diyanet İşleri Yüksek Kuruluna göre kurban kesecek kişilerin vasıfları şöyledir:

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Kurban İbadeti Nedir? Kurban Kimlere Vacip? Kurban Eti Kimlere Verilmeli?

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMELİ?

Diyanet İşleri Yüksek Kuruluna göre kurban şu şekilde değerlendirilmeli:

Kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir.

Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

ŞAFİ MEZHEBİNE GÖRE KURBAN KİMLERE VERİLMELİ?

Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir