• Haberler
  • Siyaset
  • Cumhurbaşkanın Yetkilerinin İptal Edildiği İddialarına Adalet Bakanı Tunç'tan Tepki

Cumhurbaşkanın Yetkilerinin İptal Edildiği İddialarına Adalet Bakanı Tunç'tan Tepki

Bakan Tunç: 'Çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasadan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibariyle geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar geçek dışıdır'

Anayasa Mahkemesi'nin, Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama ve görevden alma gibi yetkilerini iptal eden kararlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un ardından bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda yetkilerin alındığı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Üst kademe kamu yöneticilerini atama görevinin Cumhurbaşkanına ait olduğunu belirten Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilmiştir. 7142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesi, tamamen Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizilmiştir. Söz konusu Yetki Kanununa dayanılarak hazırlanan 703 sayılı KHK, yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9/7/2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

KHK'NIN TÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, 703 sayılı KHK’nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağlamış, bazı hükümler hakkında iptal kararı vermiş, KHK'nın tümünün iptali istemini ise reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal kararı verdiği düzenlemeleri, şekli yönden değerlendirmiş, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaşmış ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanımıştır. 

ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİNİ ATMA GÖREVİ CUMHURBAŞKANINA AİTTİR

Anayasanın 104. maddesinde de belirtildiği üzere üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına aittir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüktedir. 

YORUMLAR GERÇEK DIŞIDIR

Hal böyleyken çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasadan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibariyle geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar geçek dışıdır."

Bakmadan Geçme