Divanı Kebir kimin eseridir? KPSS Ortaöğretim 22 Kasım Pazar

KPSS Ortaöğretim sınavında sorulan sorulardan birisi de Divanı Kebir'in kimin eseri olduğu sorusu idi. Merak edilen sorulardan birisi olan Divanı Kebir'in kimin eseri olduğu araştırılıyor.

Dîvân-ı Kebîr (Büyük Divan) veya Dîvân-ı Şems-i Tebrizî, Muhammed Celâleddin-i Rûmî'nin söylediği ilahi aşk şiirlerinden oluşan, 44 bin 8 yüz 34 beyitlik (rubai beyitleri ile birlikte yaklaşık 50 bin beyit) nazım bir eserdir. Mevlânâ'nın "Âşıklar Divanım" biçiminde adlandırdığı eser aynı zamanda "Şems Divanı" ya da "Divan-ı Şems-i Tebrizî" olarak anılmaktadır. Divan edebiyatında divanların, şairlerinin isimleri ile anılması geleneğine ters düşen bu son adlandırma; Mevlânâ'nın gazellerinin sonunda kendi adı yerine (birkaç istisna dışında) her zaman Şems-i Tebrizi adını kullanmasından kaynaklanmaktadır.

DİVANI KEBİR MEVLANA'NIN ESERİDİR!

KPSS Ortaöğretim sınavı saat 10.15'de başladı. KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) yarın 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlendi.

188 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak. Adaylara 130 dakika süre verildi.

 

KPSS Ortaöğretim adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.