KPSS Ön Lisans 2020 Tahmini Cevaplar 25 Ekim Pazar

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans 2020 25 Ekim Pazar saat 10:15’te başladı. Milyonlarca adayın girdiği sınav memur olmak için bir şart. Sınav sonrasında adaylar tahmini cevapları araştırıyor. KPSS..

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans 2020 25 Ekim Pazar saat 10:15’te başladı. Milyonlarca adayın girdiği sınav memur olmak için bir şart. Sınav sonrasında adaylar tahmini cevapları araştırıyor. KPSS Ön Lisans 2020 Tahmini Cevaplar 25 Ekim Pazar

KPSS Sınavında Kaç Soru Vardır?

KPSS sınavı için lisans ve önlisans açısından farklı soru sayısı bulunmaktadır. Bu doğrultuda lisans sınavı adına 60 tane genel yetenek ve 60 tane ise genel kültür sorusu bulunmaktadır. Bu test içerisinde 30 tane Türkçe, 30 tane matematik, 25 Tarih, 18 coğrafya ve 9 tane Vatandaşlık sorusu ile 6 tane güncel bilgiler soruları bulunmaktadır.

Soru sayısı açısından ön lisansta de aynı şekilde 120 tane soru bulunmaktadır. Bunların 60 tanesi genel yetenek ve 60 tanesi ise genel kültür sorularıdır. Fakat içerik bakımından lisans soruları ile değişkenlik gösterir ve biraz daha kolay sorulardır.

KPSS Puanı Kaç Yıl Geçerli Olur?

Önlisans ile lisans KPSS sınavı için 2 yıllık geçerlilik süresi bulunmaktadır. Öğrenciler girdikleri yıl itibariyle 2 yıl boyunca elde ettikleri puanı kullanmaya hak kazanırlar. Örneğin lisans için 2020 yılında sınava giren öğrenciler 2022 sınavı açıklanana kadar bu puanı kullanma hakkını değerlendirebilir. Bilindiği üzere lisans sınavı 2 yılda bir yapılmaktadır. Ancak önlisans sınav ise her sene gerçekleşir. Ortak şekilde ise her iki KPSS sınavı adına 2 yıl boyunca elde edilen puanı kullanma hakkı sunulmuş durumda.

1.12 yıl hizmet yapmış memurun yıllık izni kanuna göre ne kadardır?
Yıllık izin:
Madde 102-(Değişik:31/07/1970-1327/46 md.) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
 
2.Osmanlı’dan ayrılan son batı devleti hangisidir?
Arnavutluk-I.Balkan Savaşı
 
3.Doğu Karadeniz Projesinde yer almayan il hangisidir?
Merkezi Giresun olan Başkanlığımız; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinin kalkınmasına hız vermek amacıyla 03.06.2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş, 2012 Nisan ayında ise faaliyetlerine başlamıştır.
Bakanlar Kurulunca 06/06/2016 tarihinde alınan karar ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye göre Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinden oluşan DOKAP BKİ görev alanına bundan sonra Tokat ili de ilave edilerek il sayısı dokuza ulaştı.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 13 Mayıs 2020 tarihli ve 2538 sayılı kararnameye göre Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinden oluşan DOKAP BKİ görev alanına bundan sonra Amasya ve Çorum illeri ilave edilerek il sayısı onbire ulaştı.
DOĞU KARADENİZ PROJESİNDE YER ALMAYAN İL SİNOP’TUR
 
4.KOP dağından çıkarılan maden hangisidir?
CEVAP: KROM
Kop Krom Madencilik’te Erzurum–Erzincan Bölgesinde yeni açılacak tesisin faaliyete geçmesiyle 150 bin ton ihraç kalitesinde konsantre krom cevheri üretimi planlandı.Yatırımı tamamlanan Kop Krom cevher zenginleştirme tesisinde en son teknoloji kullanıldı.
Tesisin genel malzeme akışında kullanılan tabi akış ve yer çekim gücü sayesinde büyük ölçüde enerji tasarrufuna gidildi. Aynı şekilde, motor gücü gerektiren ekipmanlar da düşük enerji tüketimli ve en yeni teknolojili modeller arasından seçildi. Tesisin yeri ve altyapısı da, ileride planlanacak genişlemelere ve kapasite artırımlarına uygun olarak seçildi.Tesisin planlamasında, çevre ve doğa koşullarının korunması için özel önlemler alındı.
Mevcut krom cevherleri ile etrafındaki diğer malzeme arasındaki yoğunluğun farklı olmasından faydalanılarak, herhangi ilave bir katkı maddesi ve kimyasal kullanılmaksızın yalnızca su ile krom cevherinin yabancı maddelerden arındırılması esası uygulandı. Bu nedenle de herhangi ilave bir çevresel atık oluşmadı.Tesis, mevcut cevher ocaklarına ortalama 9 kilometre uzaklıkta olmakla birlikte, Karasu nehrine yakın ve yaklaşık 800 metre daha alçak bir irtifaya kuruldu. Yılın her ayında üretim yapacak bir bölgede yapılan tesis, yılın her döneminde karayolu ve demiryolu ile ulaşım ve taşımacılığa da elverişli.
Kop Krom işletmesinde halen üretim 200 civarında iş makinesi ile ve en son açık işletme tekniklerine uygun olarak yapılıyor. Şirket bünyesinde doğrudan 508 kişi istihdam edilmekte ve bu sayı mevcut taşeronların istihdam ettiği işçilerle birlikte 563’ü buluyor. Bunun yanı sıra, bölgedeki yan sanayi, nakliye, gıda vs. gibi Kop Krom işletmesine hizmet veren diğer dış birimlerle birlikte yaklaşık 800 aileye iş ve aş sağlandı.
 
5.Hindistan ile Pakistan arasındaki problemli bölge neresidir?
CEVAP: KEŞMİR
Keşmir (Hindu / Dogri: कश्मीर, Beluçça: کشمیر), Hindistan, Pakistan ve Çin’in sınırlarında bir dağlık bölgedir. Himalayalar’ın batı ucunun güneyindeki vadi bu adla anılmıştır. Bölgede üretilen Kaşmir adlı kumaşın ismi de buradan gelmektedir.
1947’de Büyük Britanya’nın sömürgesinden bağımsızlığı kazandığında nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlarından ibaret olduğundan Pakistan, Keşmir Emirliği’ne ait bu bölgeyi talep etmiştir.
Ancak Keşmir Emirliği’nin kendisi Hindistan’a bağlanmasını istediği için Hindistan da bölgede hak iddia etmiştir. Srinagar başta olmak üzere bölgenin güney kısmı Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaleti olmuş kuzey kısmı ise Pakistan’ın kontrolü altına girmiştir.
Pakistan’ın kontrolü altındaki bölgeye ‘Azadi Keşmir’ denilmektedir. 1960’ta doğu kısmı Aksai Çin’i Çin Halk Cumhuriyeti işgal etmiş ve hala kontrol altında tutmaktadır. Orta Asyadaki sorunlu bölgeyi en son 1977’de Pakistan topraklarına katmıştır.

6.KPSS Ön Lisans düzeyinde yapılan sınavda adaylara Adana’nın kurtuluşu için şiir yazan şair kimdir? sorusu soruldu. Adana’nın kurtuluşu için şiir yazan şair kimdir?

Adeta Adana ile özdeşleşmiş bir şairdi kendisi. Adana Lisesi’nin Edebiyat öğretmeni Arif Nihat Asya. Adana’nın kurtuluş günü olan 5 Ocak günü için yazdığı Bayrak şiiri ile ünlendi ve ‘Bayrak Şairi’ olarak anıldı.
 Ve bir 5 Ocak günü yeni yazdığı ve daha henüz hiç bir yerde yayımlamadığı ‘Bayrak’ şiirini bir öğrencisine okuttu.

Bayrak
Ey, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü!
Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım..
Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selamlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım…
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…
Gölgende bana da, bana da yer ver..!
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.
Yurda ay yıldızın ışığı yeter..
Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün,
Kızıllığında ısındık,
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün,
Gölgene sığındık..
Ey, şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı..
Yüksek yerlerde açan çiçeğim;
Senin altında doğdum,
Senin dibinde öleceğim..
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim;
Yer yüzünde yer beğen..!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim..!

 Milliyetçi şiirleriyle daha çok dikkat çeken; yurt güzelliklerini, doğasını anlatan, kimi zaman yergici ama Türklüğü yücelten şiirleriyle tanınan Arif Nihat Asya, Adana’nın bir kurtuluş gününde okuttuğu Bayrak şiirinden dolayı Edirne Lisesi’ne sürgün edildi. Onun için Türk bayrağının dalgalandığı her yer vatandı. Edirne’yi de çok sevdi. Günde bir iki paketi bulan ve hiç bir zaman vazgeçemeyeceği bir sigara alışkanlığı vardı.