12 yıl hizmet yapmış memurun yıllık izni kanuna göre ne kadardır? 2020 KPSS Ön Lisans Sorusu

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans 2020 25 Ekim Pazar saat 10:15’te başladı. Sınavda adaylara 12 yıl hizmet yapmış memurun yıllık izni kanuna göre ne kadardır? KPSS Sınavında Kaç..

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans 2020 25 Ekim Pazar saat 10:15’te başladı. Sınavda adaylara 12 yıl hizmet yapmış memurun yıllık izni kanuna göre ne kadardır?

KPSS Sınavında Kaç Soru Vardır?

KPSS sınavı için lisans ve önlisans açısından farklı soru sayısı bulunmaktadır. Bu doğrultuda lisans sınavı adına 60 tane genel yetenek ve 60 tane ise genel kültür sorusu bulunmaktadır. Bu test içerisinde 30 tane Türkçe, 30 tane matematik, 25 Tarih, 18 coğrafya ve 9 tane Vatandaşlık sorusu ile 6 tane güncel bilgiler soruları bulunmaktadır.

Soru sayısı açısından ön lisansta de aynı şekilde 120 tane soru bulunmaktadır. Bunların 60 tanesi genel yetenek ve 60 tanesi ise genel kültür sorularıdır. Fakat içerik bakımından lisans soruları ile değişkenlik gösterir ve biraz daha kolay sorulardır.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA YER ALAN İZİNLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Yıllık izin:
Madde 102-
(Değişik:31/07/1970-1327/46 md.) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.