Kabre Hazırlık

Ömer Arif

15-05-2020 19:48

KABRE HAZIRLIK

 

Lokman Hekimin hikmet dolu sözünü sözüme sertac ederek başlıyorum:" Oğlum ölümü ve Allah'ı unutma.

Tatları bozan ölüme ne kadar hazırız?

 

Rasulüllah Efendimiz şöyle buyurdu:

 

1-  " أكثروا ذكر هادم اللذات 

يعني الموت "

 

"Lezzetleri yıkan şeyi çokça hatırlayınız. Yani ölümü"

 

2-  ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه "

 

" Kabir,gördüğüm her manzaradan daha feci" (Tirmizi)

 

Müslüman kabirde sorguya çekilince Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed (as) onun Rasulü olduğuna şahitlik eder. Bu rabbimizin İbrahim suresi 27.ayetinde ifade buyurduğu manadır.Bu ayet kabir azabının  delilidir.

 

Aişe annemizle devam edelim;

 

. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذابالقبر ، فقال : نعم ، عذابالقبر حق . قالت عائشة رضي الله عنها : فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذابالقبر .

 

Aişe Annemiz Rasulüllah Efendimize kabir  azabı hakkında sordu; Rasulüllah Efendimiz evet kabir azabı Haktır buyurdu. Aişe Annemiz buyuruyor ki; o günden sonra her namaz sonrası Rasulüllah'ın kabir azabından Allah'a sığındığı nı gördüm. (Buhârî)

 

Kabir iki haldedir;

 

 "القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة" 

 

Rasulüllah Efendimiz şöyle buyurdu : " Kabir ya cehennem çukurlarından bir çukur ya da cennet bahçelerinde bir bahçedir.  (Tirmizi)

Kabrin sıkması vardır;

 

"Kabrin bir sıkması vardır ondan bir kişi kurtulacak olsaydı sad b. MUAZ olurdu" (Müsned)

 

Kabir,ahiretin giriş kapısıdır;

 

"Kabir ahiret menzillerinin ilkidir. kişi ondan kurtulursa ötesi daha kolaydır. orada kurtulamazsa ötesi daha şiddetlidir."(Tirmizi)

 

"Rasulüllah güneş battıktan sonra bir ses işitti ve oraya yöneldi dediler ki ne işittin ya Rasulellah?Buyurdu: bir adam kabrinde azap görüyor. Ve devamen  şöyle dua etti:

 

Allahım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklıktan, ölü ve diri fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım."

(Müttefekun Aleyh)

 

Kabir azabından kurtarıcı şeyler :

 

1- Allah yolunda şehit olmak "Denildi ki ya Rasulellah müminler kabirde sorguya çekilip imtihan olduğu halde şehitlere  noluyor ki onlara sorgu yok. Rasulullah buyurdu ki; onlara başları üstündeki kılıçların parıltısı imtihan olarak yeter. " buyurdu. (Nesei )

 

2- "Sadaka sahibinin kabir sıcağını söndürür. " Kıyamet günü sadakasının gölgesinde gölgelendirir. "

 

3- "Karın ağrısı sebebiyle ölen kabir azabı görmez. " ( Tirmizi )

 

Ölümü ve hayatı bizi sınamak için yaratan Allaha hakkıyla kulluk bilinci, ölüm ve ötesine hazırlıklığı gerektirir.

Rasulüllah Efendimizin tarifiyla "Akıllı; kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel edendir.